Şirketimiz

GİZLİLİK KOŞULLARI

PEPSICO web sitesini ziyaret eden tüm katılımcılar bu gizlilik bildirgesini okuduklarını ve bildirgeye uyacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

PEPSICO sitesi ile katılımcılara muhtelif hizmetler verecektir. Anılan hizmetlerin ifası ile ilgili olarak PEPSICO'ın manyetik ortamda, yazılı ve/veya sözlü olarak Katılımcı'ya iletmiş olduğu veya Katılımcı'nın herhangi bir surette öğrendiği PEPSICO'a ait her türlü bilgi-belge gizli tutulacak olup, hiçbir şekilde-surette üçüncü kişi-kuruluşlara açıklanmayacak, aktarılmayacak, kullandırılmayacaktır.

Gizli Bilgi'nin Tanımı ve Kapsamı

PEPSICO şirket verileri, web sitesi yazılımı, ürün bilgileri, müşteri bilgileri, muhasebe verileri, ticari, mali, teknik ve sair konularda sözlü, yazılı ve manyetik ortamda ve diğer herhangi bir surette Katılımcı'ya iletilen ya da Katılımcı'nın herhangi bir surette öğrendiği PEPSICO'a, PEPSICO müşterilerine, PEPSICO ürünlerine, PEPSICO personeline, PEPSICO imalatçı-tedarikçilerine, PEPSICO ile ticari /akdi /fiili ilişkide olan sair kişi-kuruluşlara ve PEPSICO bilgisayar-elektronik sistemlerine ait, gizliliği Katılımcı'ya bildirilen veya bildirilmeyen her türlü bilgi-belge ve veri (data) dosyaları, keza PEPSICO'nin içinde yer aldığı PEPSICO Grubu Şirketlerine ait olan aynı mahiyetteki bilgi-belgeler-datalar, raporlar, istatistikler, sorgulamalar ve sorgulama sonuçları, model, yöntem, yenilik, buluş, metod ve usuller, velhasıl hertürlü belge ve dokümantasyon Gizli Bilgi'dir.

Gizli Bilgiler Üzerinde Mülkiye Hakkı ve Tasarruf Yetkisi

Gizli Bilgiler PEPSICO'nin mülkiyetindedir ve süresiz olarak mülkiyetinde kalmaya devam eder. Gizli Bilgiler üzerinde her türlü tasarruf yetkisi PEPSICO'a aittir.

Gizli Bilgilerin her türlü kopyası da PEPSICO'in mülkiyetindedir ve bunlar üzerindeki telif, mülkiyet ve her türlü haklar ile tasarruf yetkisi münhasıran PEPSICO'e aittir.

Katılımcı'nın Gizli Bilgilerden Sorumluluğu, Taahhüt ve Yükümlülükleri

Katılımcı, gizlilik esaslarına uygun hareket edecek, Gizli Bilgileri hiçbir şekilde kullanmayacak, açıklamayacak, dağıtmayacak, üçüncü kişilere bedelli/bedelsiz aktarmayacak ve kullandırmayacaktır.

PEPSICO'in yazılı yada sözlü izni olmadan Gizli Bilgilerin tamamı veya bir kısmı kesinlikle Katılımcı tarafından çoğaltılmaz. Gizli Bilgiler hiçbir şekilde-surette PEPSICO ortamı dışına çıkarılamaz.

Yaptırım - Cezai Şart

Katılımcı tarafından gizlilik bildirimine aykırı davranılması halinde, PEPSICO bu sebepten doğmuş-doğacak her türlü ve bütün doğrudan-dolaylı maddi ve manevi, müsbet ve menfi zarar, ziyan ve kayıplarını Katılımcı'dan nakten ve defaten tazmin etmesini talep edebilir.


Facebook
Twitter
Tweets by PepsiCoTurkiye
Pepsi Cola Tüketici/Müşteri Hattı :

0850 281 44 99
Soğutucu destek hattı:
0850 222 9 636
E-posta: pepsi@ekoccs.com